Avís Legal per a la Protecció de Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MICROGESTIO S.L. amb CIF B58376690 i domicili social situat en C/VALÈNCIA,87 08029, BARCELONA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, MICROGESTIO S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
MICROGESTIO S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MICROGESTIO S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@microgestio.es.

Al seu torn, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de MICROGESTIO S.L., dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa de MICROGESTIO S.L.