La transformació educativa al millor preu

L'eina principal pel nou aprenentatge a l'aula

Tots els serveis en una única quota mensual

 • Disposa de l'última tecnologia sense efectuar grans despeses
 • ​Major flexibilitat i control de la gestió de les teves despeses
 • Simplifica els tràmits administratius
 • Allibera recursos cap a altres activitats de l'empresa
 • Operació fora del balanç comptable
 • Possibilita l'estructura de pagament que millor s'adapti a la teva empresa
La transformació educativa al millor preu

Última tecnologia assegurada al 100%

Durant tota la vigència del contracte disposem d'assegurança amb cobertura a tot risc que inclou: cops, trencaments i vessaments de líquids. Gestió de la reparació a càrrec de Microgestió i/o abonament de l'import corresponent si escau a càrrec de l'asseguradora. No inclosos dins del contracte de rènting.

Avantatges Fiscals

 • Les quotes són 100% deduïbles
 • ​Aquestes es comptabilitzen com a despesa de lloguer, simplificant la comptabilitat 
 • La renta no varia durant el període contractual
 • No s'immobilitzen recursos de l'empresa en béns que necessiten una constant renovació, motiu pel qual promociona una major liquiditat

La transformació educativa al millor preu

Moltes vegades creiem que la digitalització de les aules és un procés de transformació a l'abast de molt poques escoles, instituts o universitats. Res més lluny de la realitat. Els teus equips tecnològics al dia per molt menys del que t'imagines!

Des de Microgestió Educació oferim la millor solució personalitzada pels vostres projectes: el renting educatiu. Aquesta forma de lloguer unifica en una sola quota mensual una cobertura de projecte integra: hardware, software, assegurança, garantia i servei.
La transformació educativa al millor preu
 • Duració del contrate a 36 mesos 
 • Solució de rènting flexible i evolutiva
 • Compres superiors a 1.500€
Sol·licitar cotització

L'oferta també inclou:

La transformació educativa al millor preu

Desplegament

 • 30 llicències MDM Zuludesk
 • 1 formació IT Administrator
 • Formació docent i acompanyament tecnològic
La transformació educativa al millor preu

Cobertura

 • 30 assegurances a tot risc de 3 anys: Trencaments accidentals, líquids i pujades de tensió
 • Servei Tècnic Oficial (intervenció / reparació Premium)
La transformació educativa al millor preu

Acompanyament

 • Gestió de l'Apple School Manager
 • Apple Support School (assistència tècnica in-situ)
Càlcul realitzat en base a inversió de 14.404,16€ + IVA. Quota x 36 mesos 436,52€/mes + IVA. Vàlid per sol·licituds aprovades i contractes activats fins al 30/09/2017. Solució de rènting flexible i evolutiva. En qualsevol moment es pot ampliar, renovar o retirar dispositius. Amb la finalització del rènting es plantejaran 3 possibles escenaris:

1. Devolució dels dispositius i realització d'un nou rènting
2. Devolució dels dispositius
3. Opció de compra

Aquesta proposta es sotmetrà al comitè de riscos d'Iberent i està regida per les condicions generals de rènting.
La transformació educativa al millor preu

Sol·licita als nostres experts una oferta i obtingues un pressupost avui mateix.

Barcelona
Girona
Sant Cugat